Konserter 2023

Søndag 8. januar 2023 Oslo Domkirke
Maria Matrem
Maria-sanger fra middelalderen og norsk folkemusikk

Konserten «Mariam matrem» fører forskjellige musikktradisjoner sammen. Hoved­temaet er Maria som mor, i tekster som spenner fra Det gamle testamentet til norsk salmediktning. Et grunnlag for konserten er den gregorianske sangen, som er den eldste europeiske kirkemusikken vi har. Den ble samlet og satt i system på 7–800-tallet med utgangspunkt i enda eldre tradisjoner og ble notert i noteskrift tidlig på 900-tallet. Tekstene er hentet fra Bibelen, og i disse sangene får vi høre profetien om Jesu fødsel (Ecce virgo), om engelen Gabriel som kommer til Maria og forteller at hun skal få barn (Ave Maria), og beskrivelser av himmelriket (Simile est regnum), som i middel­alderen ble sunget på Maria-festdager til ære for himmelens dronning. Marias lovsang Magnificat hører også med. Norske folketoner til norske salmetekster utfyller og kommenterer disse gamle, bibelske sangene. Disse salmene har tilknytning til Maria, til jul og til nyttår.

Marias popularitet som helgen økte gjennom middelalderen, og hun ble etter hvert den viktigste av alle. Det ser vi også i musikken. I de tidlige kildene er det ikke flere sanger til henne enn til andre helgener, som apostler eller
martyrer. Men i høy­middelalderen skulle hun rage over alle de andre, en posisjon hun har beholdt siden. Eksempler på dette er Maria-antifoner til fast bruk i gudstjenesten, som Alma redemptoris mater, en sang som i stil står i fortsettelsen av gregoriansk tradisjon, men er senere, kanskje fra 1100-tallet. Pilgrimsreiser og de mange kirkene og helligdommene til Marias ære som ble bygget på denne tiden, bidro sikkert. I konserten synger vi tre sanger fra Llibre vermell de Montserrat («Den røde boken fra Montserrat») fra slutten av 1300-tallet. Montserrat («det takkete fjellet») ligger ikke så langt Barcelona i Catalonia og var et reisemål for pilgrimer. Boken ble laget for at pilgrimene skulle ha sømmelige og oppbyggelige sanger og danser å hygge seg med når de kom på besøk. Tekstene handler om Maria som underbringende helgen, om Maria som mor og om hvordan hun og hennes sønn virker sammen for å frelse verden. Om dette er sanger med verdslig preg til from forlystelse utenfor kirken, må vi huske at de gregorianske sangene fremdeles ble sunget i kirken under gudstjenestene. Pilgrimene den gangen hørte altså både ny musikk og musikk som allerede da var flere hundre år gammel.

Noen instrumentale mellomspill gir et videre blikk på Maria. Nils Økland er inspirert av Heinrich Ignaz Biber (1644–1704) og de uvanlige fiolinstemmingene i hans Rosenkranzsonater i sin Biber-slått. Motiver fra Cantigas de Santa Maria, skrevet til Alfons 10. av León og Castillas hoff (konge 1252–1284), blir også å høre.

Med denne konserten markerer vi avslutningen av julen.

Medvirkende:
Consortium Vocale Oslo
Berit Opheim, vokal
Rolf Lislevand, lutt
og Nils Økland, fele


Lørdag 22. april 2023 – Tre kirker i hjertet av Oslo

Domkirkens prester forteller om domkirkens historie og interiør, om takmalerienes motiver og kunstens symbolikk. I domkirkens 325-årige historie har ulike kunstnere og stilarter satt sitt preg på kirkerommet. Mellom bolkene spiller domorganist Kåre Nordstoga orgelverker som ytterligere illustrerer kunstens epoke og motivenes innhold. Omvisningen er tilrettelagt for synstolking og bevegelseshemmede. Program med orgelverkenes tittel og komponist blir delt ut ved inngangen.

Arrangementet er en del av lansering av Tre kirker i hjertet av Oslo. Tre kirker i hjertet av Oslo omfatter Oslo domkirke, Trefoldighetskirken og Grønland kirke, alle lokalisert i sentrum av Oslo. De tre selvstendige kirkene utfyller hverandre både med tanke på gudstjenester, kulturelle tilbud og diakoni (omsorgsarbeid) og er bygget på kirkenes ulike profiler og egenart.

Tre kirker i hjertet av Oslo presenterer spennende glimt fra sitt arbeid. Man kan velge å møte opp på den enkelte kirkes arrangement, eller bli med på vandringen fra kirke til kirke.

Orgelmusikk ved Kåre Nordstoga og gregoriansk sang ved Consortium Vocale Oslo under ledelse av Alexander M. Schweitzer


Fredag 26. mai kl 21:00
Tanum kirke, Vikentanum_kirke_etienne_setup.jpg
«Dype åndedrag»
Gregoriansk musikkmeditasjon

Consortium Vocale og Tord Gustavsen – pianoimprovisasjoner

Lenke til arrangementet:
https://www.dypeandedrag.com/events/gregoriansk-musikkmeditasjon-m-consortium-vokale-oslo
Lenke til festivalen:
https://www.dypeandedrag.com/


3. – 9. juni – Konserter i Italia: 

3. jun kl. 21:00:
Konsert i  Chiesa della Santissima Annunziata,
Siena
Konserten er organisert i forbindelse med kurset:
“Cantare e dirigere nella liturgia” (Singing and Conducting in the Liturgy)
Consortium Vocale dir. Alexander M. Schweitzer
Konserten deles med Coro della Catedrale di Siena, dirigent Lorenzo Donati

 

 

 

4. juni: Messe i Duomo, Siena

Konsert i Domenica, Grosseto
Consortium Vocale Oslo
dir. Alexander M, Schweitzer

Konserten er delt med
Insieme Vocale Vox Cordis
dir. Lorenzo Donati
og Ensemble Palestrina APS
dir. Massimo Merone


9. juni kl.  20:00
Konsert i Basilica di Santa
Maria in Aracoeli, Roma

Consortium Vocale
dirigent . Alexander M. Schweitzer


15. september kl 22:00
Konsert i Oslo Domkirke under “Oslo kulturnatt”


17. september
Da Pacem

Konsert i Oslo Domkirke
med Tord Gustavsen

Et møte mellom gregoriansk sang og moderne improvisasjonsmusikk.


Lørdag 16. desember kl. 15:30 og 18:00
Søndag 18. desember kl. 16:30 og 19:00
Oslo Domkirke

“Klinge skal et jubelkor”
Oslo Domkirkes julekonserter


Konserter 2022
Konserter 2021
Konserter 2020
Konserter 2019
Konserter 2018
Konserter 2017
Konserter 2016
Konserter 2015

Konserter 2014
Konserter 2013
Konserter 2012
Konserter 2005 – 2011
Konserter 2000-2004