Konserter 2021

28.-29. juli
Olavsvake i Hamardomen
Vesper, tidebønner gjennom hele natten og laudes.
https://domkirkeodden.no/olsokfeiring