Youtube


11. September 2015
Chiesa di S. Antonio Abate – Lugano, Sveits


11. September 2015
Chiesa di S. Antonio Abate – Lugano, Sveits


11. September 2015
Chiesa di S. Antonio Abate – Lugano, Sveits


18 October 2014
Basilica di San Lorenzo, Firenze, Italia


18 October 2014
Basilica di San Lorenzo, Firenze, Italia

Konsert ved julens slutt 2012 – poster:

Konsert ved julens slutt 2013 – poster: