Rex Olavus – program

Lørdag 19.10.13 Oslo domkirke

11:00   Velkommen

11:10    ”Ad Fontes – gregorianikk i domkirken”
Terje Kvam, domkantor, Oslo domkirke

11:30    ”Olav den hellige i nasjonalt og internasjonalt perspektiv”
Gro Steinsland, professor emerita UiO

12:15     Lunsj

13:15
“Nasjonal kulturarv? Olavsoffisiets relevans for et norsk middelalderbilde”
Roman Hankeln, professor, Institutt for historiske studier, NTNU
musikalsk medvirkende Consortium Vocale, Alexander Schweitzer

14:15
Plenumssamtale: Olav i Oslo, mer enn et besøk? Veien videre.

15:00   Avslutning

18:00
Olavskonsert med Consortium Vocale og Kåre Nordstoga

Gratis for deltakerne på seminaret.
Billetter, kr. 150,-/75 kan enten kjøpes ved inngangen eller på Billettservice

Søndag 20.10.13
11:00   Høymesse Oslo domkirke