Kommende konserter

KLINGE SKAL ET JUBELKOR
Lørdag 8. desember
Søndag 9. desember
Oslo domkirke
Med alle korene i Oslo Domkirke
mer informasjon vil komme senere


Søndag 6. januar
Konsert ved julens slutt
Consortium Vocale Oslo
Solister og instrumentalister
Dirigent Terje Kvam
mer informasjon vil komme senere


Konserter 2018
Konserter 2017
Konserter 2016
Konserter 2015

Konserter 2014
Konserter 2013
Konserter 2012
Konserter 2005 – 2011
Konserter 2000-2004