Norske folketoner og gregoriansk sang

Norske folketoner og gregoriansk sang

Oslo Domkirke, søndag 25. april kl 1900
Våre norske religiøse folketoner og de mer enn 1000 år gamle gregorianske melodiene er i slekt. I disse to musikkformene kan man finne bemerkelsesverdige like melodilinjer og

oppleve parallelle toneartsstemninger som gir mange muligheter for sammensetning av et felles konsertprogram.

På konserten i Domkirken 25 april vil Berit Opheim Versto og Consortium Vocale samt langeleikspillerne Ole og Knut Aastad Bråten fremføre sentrale deler av repertoaret i disse to musikktradisjonene                                  

Medvirkende:
Berit Opheim
Ole og Knut Aaastad Bråten – langeleik
Consortium Vocale
Dirigent Alexander Schweitzer

Billetter ved inngangen: kr. 100,-

 

 

Berit Opheim Versto er ei av dei fremste kvinnelege vokalistane i Norge idag. Ho har særleg arbeida med norsk folkemusikk i hovudsak frå vestlandet og heimbygda Voss. Ho har også klassisk utdanning gjennom studiar ved Bergen Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskule i Oslo. Berit Opheim har vore ein sentral utøvar både i tradisjonell folkemusikksamanheng og i å formidla og fornya tradisjonsmusikk i nye samanhengar – både i Norge og i utlandet. Ho har samarbeida med ei rekke musikarar og komponistar i spennet frå Per H. Indrehus, Nils Økland og Karl Seglem til Lasse Thoresen og Ragnhild Berstad. Hennar medvirkning på ulike innspelingar er mange og Berit Opheim er også ein mykje nytta lærar som m.a. har vore tilknytta Ole Bull Akademiet. Opheim er medlem i fleire ensemble og blir nytta som solist både i folk-, jazz- og samtidsmusikk-samanhengar. Opheim har fått ei rekke prisar og stipend i løpet av sin karriere.

Brødrene Knut og Ole Aastad Bråten er blant landets leiande langeleikspelarar. De har sterk forankring til tradisjonen etter Guri Hegge (1884-1976) og Ragna Brenno Frydenberg (1906-2006), men har òg gått nye vegar i arbeidet med instrumentet og tradisjonane. Knut og Ole Aastad Bråten har toppa landskappleiken heile åtte gonger (kongepokal i 2006)i klassa for langeleik. Dei har medverka på fleire CD-produksjonar, mellom anna plata «Snart lyset sig mon svinge», som vart heidra med solopris under Folkelarm i 2005.

Consortium Vocale er et mannsensemble tilknyttet Oslo Domkirke. Gruppen som ble dannet i 1985 har sitt utspring i Oslo Domkirkes guttekor hvor de den gang utgjorde herrestemmene.

Siden 1988 har gruppen spesialisert seg på gregoriansk sang under ledelse av den tyske gregoranikkeksperten Alexander M. Schweitzer.

Consortium Vocale har utgitt 3 CDer med gregoriansk sang, «Laus Mea Dominus» (2002), «Exaudiam eum» (2007) og «Vultum tuum» (2008). Disse har fått svært gode anmeldelser, spesielt i gregorianske fagmiljøer.

Samarbeidet med Alexander Schweitzer har ført til en rekke konserter i Norge og Europa. I 2003 ble gruppen invitert som ett av fire ensembler til den internasjonale forskningsselskapet for gregorianikk,  AISCGre´s konferanse.  I august 2004 vant gruppen førsteprisen i den internasjonale korkonkurransen i Arezzo, Italia, i klassen for gregoriansk sang. Virksomheten har de siste årene omfattet konserter i Norge, Sveits, Tyskland, Ungarn, Belgia og Italia. Consortium Vocale har ved flere anledninger deltatt i Oslo Kirkemusikkfestival.

I 2008 mottok gruppen «The Guidoneum Award» prisen fra «Fondazikone Guide d´Arezzo» for sitt arbeid for gregoriansk sang.

Alexander Markus Schweitzer er utdannet teolog og har siden midten av 1980-tallet spesialisert seg på gregoriansk sang. Han gjennomførte kurs i gregorianikk i Cremona i regi av AISCGre. Han studerte kirkemusikk ved det pavelige institutt for kirkemusikk i Roma og gregoriansk semiologi med J.B. Göschl i München. Schweitzer har ledet flere gregorianske scolaer siden 1987 og har arbeidet regelmessig med Consortium Vocale siden 1998. Han underviser i Tyskland, Norge og Italia og har siden 1999 vært medlem av det internasjonale styret i AISCGre.

Consortium Vocale består av:  Hans Borchgrevink, Kjell Viig, Andrew Smith, Alf Howlid, Ásgeir Bragason, Steinar Echholt, Harald Benjamin Johnsen, Pål Strøm og Alexander M. Schweitzer, dirigent