Årsmelding 2012

Consortium Vocale har i 2012 hatt følgende medlemmer: Hans Borchgrevink, Kjell Viig, Andrew Smith, Alf Howlid, Ásgeir Bragason, Steinar Echholt, Pål Strøm og Harald Benjamin Johnsen (sluttet etter vårsemesteret 2012). Alf Howlid er styreleder, Steinar Echholt kasserer og Kjell Viig sekretær.  Consortium Vocale har også i 2012 blitt ledet av Alexander M. Schweitzer. Foruten aktiviteter i samarbeid med ham i utlandet, har vi hatt 3 øvehelger med han i Oslo.

Konserter og turneer i 2012

6/1
Konsert ved julens slutt – med Trio Mediæval i Oslo Domkirke– medvirkende Eivind Aarset, Arve Henriksen og Bolteløkka Jentekor.

28/1
Opptreden i Nikolaikirken på Gran i forbindelse med Alf og Hannes 60- årsfeiringer.  Fest i Steinhuset. Consortiet bidro.

22/2
Askeonsdags -kveldsmesse i Domkirken ledet av Magne Harry Draagen.

1/3
Årsmøte. Styret ble gjenvalgt.

22/4
Deltakelse på Høymesse

”Resurrexi”- P1040304
konsert i Oslo Domkirke med stoff fra vår nye påske-CD.
Medvirkende Alexander, og Sebastian Schober (solist).
Denne konserten var tenkt som en release-konsert, men utgivelsen ble svært forsinket, og forelå heller ikke ved årets slutt.

 

23/5
Liten konsert for Norges Kristne Råd. Sang i i St. Sunnivaskolens kapell i anledning generalsekretær Ørnulf Steens avgang. Bevertning etterpå i forsamlingslokale til St. Olavs kirke.

31/5
Deltakelse i ”Festmarkering” av Kong Harald og Dronning Sonjas 75- års jubileer.

5-7/10   Tur til Roma
Vi hadde invitert oss selv; og våre venner fra Vocalia Consort arrangerte konsertene for oss. Vi bodde i nonneklosteret: Suore di Gesù e Maria, i Largo Michele Unia, Roma, der vi følte oss noe innestengt, og måtte klatre inn vinduer for å komme inn i stengt hus etter et par øl i hagen.
5/10
”Oculi mei semper ad Dominum” Konsert i Basilica di S. Lorenzo, Roma , med Vocalia  Consort, dirigent: Alessandro de Lillo
6/10
”Resurrexi” Konsert i Chiesa di S. Maria Maddalena, Roma

7/10
Messe med Vocalia Consort på Santuario francescano di Fonte Colombo, Rieti, Lazio. Fikk omvisning og servering.
P1050693

 

 

 

 

 

12/10
Dylan- konsert i Moss kirke. Transport med buss. Consortiet ble akkompagnert av Eivind Aarset

14 /10
Dylan- konsert i Annedalskyrkan, Göteborg. Transport med buss. Steinar ankom senere med tog.

25/11
Gregoriansk høymesse i Oslo Domkirke. Med Terje Kvam

16-17/12
In dulci jubilo. Consortiet bidro med ”Hodie Christus natus est” fra galleriet, og Andrews nyskrevne: ”O magnum mysterium”

 

Øvehelger med Alexander Schweitzer

23-25/3
Tone Bianca Dahl var med og ga oss gode råd. Kontakten med henne ble ikke fulgt opp senere21-22/4  I forbindelse med høymesse og konsert ”Resurrexi”
21-23/9

Annen møtevirksomhet:
29/10  Steinar representerte oss på møte om organisering av kor i Domkirken

Avlyste øvehelger:
3-5/2

Avlyste prosjekter:
Planer om å reise til Israel ble utsatt.

Utsatt:
Utgivelse av CD Resurrexi

Offentlig støtte:
Vi søkte om støtte til Konsert ved julens slutt fra Fond for Lyd og Bilde. Fikk avslag på søknaden.

Begivenheter:

11/1       Pål 60 år
16/2      Alf 60 år
18/8      Kjell 60 år

13/11     Ny webside lagt ut. Webmaster: Kjell – Webhotell: Minhost

Pål påkjørt i januar, men tok seg fint opp i løpet av året. Consortium Vocale er som gruppe medlem av den internasjonale organisasjonen for studie av gregoriansk sang AISCGre. Steinar Echholt er gruppens representant.

Consortium Vocale har jevnlige styremøter og fatter ellers beslutninger i plenum i forbindelse med øvelsene som hovedsakelig har funnet sted i møterommet.