Historia Sancti Olavi – gregoriansk sang fra Norge

Consortium Vocale Oslo har spilt inn OLAVSOFFICIET, vår egen norske versjon av gregoriansk sang. Innspillingen er en del av et EU-prosjekt som studerer nasjonale videreføringer av den gregorianske kirkemusikken.
Med seg på den nye CDen har Consortium Vocale Oslo også det kvinnelige vokalensemblet Graces & Voices fra Østerrike.

Historia Sancti Olavi inneholder mer enn 30 sanger. Disse ble sunget i Norge i over 300 år, knyttet til de katolske tidebønnene under festdagen for Olav den hellige 29. juli. De første kildene til Olavsofficiet er fra 1200-tallet, men disse er ufullstendige. Den nye innspillingen tar utgangspunkt i et manuskript fra omkring 1520 som nå oppbevares ved det svenske nasjonalbiblioteket.

16. oktober 2014 var det 1000 år siden Olav Haraldsson ble døpt i Rouen i Frankrike. Da fremførte Consortium Vocale Oslo deler av Olavsmusikken ved Olavsalteret i San Carlo i Roma. Natt til 29. juli 2015 framførte de Olavsofficiet i sin helhet i Nidarosdomen i Trondheim, som en del av Olavsfestspillene.

I studiet av manuskriptene til Olavsmusikken har Consortium Vocale Oslo samarbeidet med professor Roman Hankeln ved NTNU i Trondheim. Heftet som følger med innspillingen inneholder i tillegg til en vitenskapelig tekst av Hankeln også en artikkel om Olav den Hellige i europeisk kontekst, skrevet av religionshistoriker Gro Steinsland.

Historia Sancti Olavi er Consortium Vocale Oslos femte CD under ledelse av Alexander Schweitzer.

Medvirkende:
Graces & Voices er et kvinnelig vokalensemble som ble etablert av de to dirigentene Adrija Čepaitė og Antanina Kalechyts i 2011. Kjernen av ensemblet har sunget sammen siden 2004, alle som studenter ved Universitetet for musikk og utøvende kunst i Graz, Østerrike. Gruppen er internasjonal, med medlemmer fra Østerrike, Hviterussland, Litauen og Singapore. De er alle profesjonelle musikere, med eksamener i gregoriansk sang, direksjon, kirkemusikk, orgel, fiolin og vokal. De har utgitt flere CDer med gregoriansk sang, senest i 2014, Lumen Ad Revelationem Gentium, under ledelse av professor Franz Karl Prassl. Denne CD-en, utgitt på EOS Verlag, er en del av en serie innspillinger av den nylig utgitte samling av gregoriansk liturgisk sang «Graduale Novum».

Roman Hankeln  er professor i musikkhistorie og forsker på tekst, musikalsk struktur, stil og sosiopolitisk kontekst i middelaldersk liturgisk vokalmusikk. Hankeln leder den norske delen i det internasjonale Cultsymbols-prosjektet i EU-programmet EUROCORES. Prosjektet utforsker middelaldersk enstemmig kirkemusikk som et element til tidlige regionale og nasjonale identiteter i Europa. Prosjektet berører blant annet officiene som ble sunget til ære for de skandinaviske konger og fyrster Olav, Erik, Knut IV, og Knut Lavard i en internasjonal kontekst: http://cultsymbols.net/node/21027 Siden 2010 er Hankeln president i studiegruppen Cantus Planus i International Musicological Society: http://www.cantusplanus.org/ Hankelns andre forskningsfelt, også med fokus på tekst og musikk, utforsker tyskspråkelige komposisjoner i forbindelsen med Weimarer Klassik og Empfindsamkeit 1750-1800 (Habilitationsschrift, Weimar 2004, publ. 2011, om lieder fra J. F. Reichardt, Ch. W. Gluck, and Ch. G. Neefe).

Gro Steinsland er norsk religionshistoriker. Hun er dr.philos. og har vært professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo og er spesialist i norrøn religion. Hun har vært ansatt som vitenskapelig leder ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Vitenskapsakademi. Steinsland er aktuell med boken Dovrefjell i tusen år – Mytene, historien og diktningen, Vigmostad og Bjørke 2014. Gro Steinsland er vår fremste forsker innen norrøn religion og mytologi og har både vikingtid og middelalder som spesiale. Hun har utgitt bl.a. Det hellige bryllup og norrøn kongeideologi (1991), Eros og død i norrøne myter (1997), Voluspå (1999), Den hellige kongen. Om religion og herskermakt fra vikingtid til middelalder (2000), Norrøn religion. Myter, riter, samfunn (2005) og Mytene som skapte Norge. Myter og makt vikingtid til middelalder (2012).

CDen er spilt inn 14. – 19. juni 2015 i Ris kirke, Oslo.

Utgis på: LAWO Classics
Katalog no.: LWC1106
Spilletid: CD1: 60:20 / CD2: 44:39
Format: SACD Surround 5.0
Produsent: Jørn Pedersen
Lydtekniker: Arne Akselberg
Design: Blunderbuss
Web: www.lawo.no